Generalforsamling 18.nov. 2021 kl.19.00

Generalforsamling 18.nov. 2021 kl.19.00

Generalforsamling 18.nov. 2021 kl.19.00 150 150 Holte-Hus

Til skolekredsens medlemmer, forældre samt andre interesserede

Dette er en opfordring til at melde sig ind i vores skolekreds, der er skolens højeste myndighed, og hvor du som medlem har stemmeret på den årlige generalforsamling.

Vores skolekreds består traditionelt af forældrene til vores elever samt andre, der er interesserede i det arbejde, som skolen udfører.

Kontingentet blev på sidste generalforsamling fastsat til kr. 50,-. Kontingentet indgår i skolens jubilæumsfond, hvis midler bruges til indkøb til kollegiet eller arrangementer for eleverne.

Den ordinære generalforsamling finder sted på skolen torsdag den18. november 2021 i lokale 3 og har følgende program:

kl. 19.00-20.00                 Generalforsamling. (Findes længere nede på siden).

Efter generalforsamlingen mødes vi i spisesalen, hvor skolen er vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til køkkenet bedes man venligst tilmelde sig til generalforsamlingen senest mandag den 10. november via mail: hd@holte-hus.dk.

Årsregnskab for 2020 udleveres på mødet.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen.

Medlemskab til skolekredsen kan betales på ved at overføre 50 kr. til konto:
Reg.nr. og konto nr.: 1471  3347141119

Med venlig hilsen

Henrik Daugaard, forstander

___________________________________________________________________________________________________________________

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Holte-Hus Efterskole

den 18. november 2021 kl. 19.00-20.00

  1. Valg af dirigent
  2. Forstanderens og bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2020
  4. Indkomne forslag*
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
    • Poul Gorm Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Jesper Bjarnemar ønsker valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

*Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10.november på mail hd@holte-hus.dk . Forslag bekendtgøres senest den 13.november.