Holte-Hus Efterskole rykker til Gilleleje

Holte-Hus Efterskole rykker til Gilleleje

Holte-Hus Efterskole rykker til Gilleleje 150 150 Holte-Hus


Holte-Hus Efterskole har siden 1974 holdt til på adressen på Vejlesøvej. Fra næste sommer er dog slut. Efterskolen flytter nemlig til Gilleleje.
Bestyrelsen for Holte-Hus Efterskole har valgt at sælge ejendommen på Vejlesøvej og har samtidigt købt en ny skole i Gilleleje.
 
Formanden for bestyrelsen Sanna Dragholm siger om situationen : ”Flytningen giver os mulighed for at alle vores elever kan bo på skolen. I vores nuværende situation er det et godt stykke under halvdelen der kan bo hos os. Med købet af den nye skole i Gilleleje kan vi fremtidssikre skolen. Når alle eleverne kan bo på skolen giver det os muligheden for lave et sammenhængende efterskolemiljø, som sikrer at vi også er attraktive i fremtiden”
 
Forstander Henrik Daugaard følger op: ”Gennem de senere år er der kommet øget fokus på at alle vores elever skal til eksamen i alle fag. Eftersom vi i Holte ikke har mulighed for at udbygge med eksempelvis idræts- og fysisk/kemi-lokaler, giver flytningen os mulighed for at netop flere og bedre lokaler”.
 
”Vi glæder os enormt meget til at samarbejde med det lokale samfund. Både kommunen, foreninger, skoler og erhvervsliv er potentielle interessante samarbejdspartnere, som vi glæder os til at komme tættere på.” afslutter forstanderen.
 
Det betyder, at fra kommende skoleår (august 2022) skal elever, forældre og ansatte ikke længere møde op på den nuværende adresse på Vejlesøvej i Holte.
Den nye lokalitet giver os mulighed for at alle skolens elever kan bo på skolen, vi får gode udenom arealer, idrætsfaciliteter, tæt på strand og med gode faciliteter til undervisningen.
 
Nuværende som kommende elever, forældre og samarbejdspartnere vil inden længe blive inviteret på besøg i de nye omgivelser:
”vi overtager bygninger den 1.oktober i år. Herefter vil vi straks gå i gang med at forberede og gøre skolen klar”
 
Det får ikke betydning for dette skoleår, da vi først flytter skolen for kommende skoleår.
 
Vi glæder os til at tage imod elever, ansatte og forældre i de nye omgivelser
 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Forstander Henrik Daugaard (4243 3382) eller Bestyrelsesformand Sanna Dragholm (4193 2551).