Holte-Hus

Holte-Hus Efterskole

Generalforsamling 18.nov. 2021 kl.19.00

Generalforsamling 18.nov. 2021 kl.19.00 150 150 Holte-Hus

Til skolekredsens medlemmer, forældre samt andre interesserede

Dette er en opfordring til at melde sig ind i vores skolekreds, der er skolens højeste myndighed, og hvor du som medlem har stemmeret på den årlige generalforsamling.

Vores skolekreds består traditionelt af forældrene til vores elever samt andre, der er interesserede i det arbejde, som skolen udfører.

Kontingentet blev på sidste generalforsamling fastsat til kr. 50,-. Kontingentet indgår i skolens jubilæumsfond, hvis midler bruges til indkøb til kollegiet eller arrangementer for eleverne.

Den ordinære generalforsamling finder sted på skolen torsdag den18. november 2021 i lokale 3 og har følgende program:

kl. 19.00-20.00                 Generalforsamling. (Findes længere nede på siden).

Efter generalforsamlingen mødes vi i spisesalen, hvor skolen er vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til køkkenet bedes man venligst tilmelde sig til generalforsamlingen senest mandag den 10. november via mail: hd@holte-hus.dk.

Årsregnskab for 2020 udleveres på mødet.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen.

Medlemskab til skolekredsen kan betales på ved at overføre 50 kr. til konto:
Reg.nr. og konto nr.: 1471  3347141119

Med venlig hilsen

Henrik Daugaard, forstander

___________________________________________________________________________________________________________________

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Holte-Hus Efterskole

den 18. november 2021 kl. 19.00-20.00

  1. Valg af dirigent
  2. Forstanderens og bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2020
  4. Indkomne forslag*
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
    • Poul Gorm Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Jesper Bjarnemar ønsker valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

*Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10.november på mail hd@holte-hus.dk . Forslag bekendtgøres senest den 13.november.

Omkring optag til skoleåret 22/23

Omkring optag til skoleåret 22/23 150 150 Holte-Hus

VI har lukket for ansøgninger til næste skoleår 22/23.

Har I søgt kan I forvente at høre fra os i starten af november.

Vi har modtaget omkring 260 ansøgninger til vores 97 pladser på den nye skole i Gilleleje.

Holte-Hus Efterskole rykker til Gilleleje

Holte-Hus Efterskole rykker til Gilleleje 150 150 Holte-Hus


Holte-Hus Efterskole har siden 1974 holdt til på adressen på Vejlesøvej. Fra næste sommer er det dog slut. Efterskolen flytter nemlig til Gilleleje.
Bestyrelsen for Holte-Hus Efterskole har valgt at sælge ejendommen på Vejlesøvej og har samtidigt købt en ny skole i Gilleleje.
 
Formanden for bestyrelsen Sanna Dragholm siger om situationen : ”Flytningen giver os mulighed for at alle vores elever kan bo på skolen. I vores nuværende situation er det et godt stykke under halvdelen der kan bo hos os. Med købet af den nye skole i Gilleleje kan vi fremtidssikre skolen. Når alle eleverne kan bo på skolen giver det os muligheden for lave et sammenhængende efterskolemiljø, som sikrer at vi også er attraktive i fremtiden”
 
Forstander Henrik Daugaard følger op: ”Gennem de senere år er der kommet øget fokus på at alle vores elever skal til eksamen i alle fag. Eftersom vi i Holte ikke har mulighed for at udbygge med eksempelvis idræts- og fysisk/kemi-lokaler, giver flytningen os mulighed for at netop flere og bedre lokaler”.
 
”Vi glæder os enormt meget til at samarbejde med det lokale samfund. Både kommunen, foreninger, skoler og erhvervsliv er potentielle interessante samarbejdspartnere, som vi glæder os til at komme tættere på.” afslutter forstanderen.
 
Det betyder, at fra kommende skoleår (august 2022) skal elever, forældre og ansatte ikke længere møde op på den nuværende adresse på Vejlesøvej i Holte.
Den nye lokalitet giver os mulighed for at alle skolens elever kan bo på skolen, vi får gode udenomsarealer, idrætsfaciliteter, tæt på strand og med gode faciliteter til undervisningen.
 
Nuværende som kommende elever, forældre og samarbejdspartnere vil inden længe blive inviteret på besøg i de nye omgivelser:
”vi overtager bygninger den 1. oktober i år. Herefter vil vi straks gå i gang med at forberede og gøre skolen klar”
 
Det får ikke betydning for dette skoleår, da vi først flytter skolen for kommende skoleår.
 
Vi glæder os til at tage imod elever, ansatte og forældre i de nye omgivelser
 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Forstander Henrik Daugaard (4243 3382) eller Bestyrelsesformand Sanna Dragholm (4193 2551).