Uddannelsen


Brug for vejledning?

Kontakt vores vejledere.

Skolens vejledere:
Jens Egesborg
Peter Frost

E-mail: vej@holte-hus.dk

Træffetider:  Oplyses på skolens kontor 45 42 06 22


Vejledningens Formål

Formålet med vejledningen er primært:
• at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter afsluttet grundskole.
• at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder.

Årsplan

SeptemberFællesinformation om Vejledningen på Holte-Hus. De første individuelle samtaler.
OktoberHjælp til udfyldelse af U-bøger med U-planer og tilbud om samtaler med elever og forældre. De første individuelle praktikforløb formidles.
NovemberUddannelsesmesse i Frederiksborghallen for afgangseleverne.

Hermed sættes Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering i gang med 3 ugentlige timer for afgangseleverne.
DecemberObligatorisk Brobygning for 10. årgang.
JanuarTilbud om Brobygning for alle afgangselever.

Afholdelse af den årlig Erhvervsaften med besøg af vejledere fra div. uddannelsessteder samt tidligere Holte-Hus elever. UEA-undervisningen fortsættes med besøg på uddannelsessteder.
FebruarHjælp til færdiggørelse af U-plan og tilmelding til videre uddannelse. UEA-undervisningen fortsætter med besøg i virksomheder m.v.
MartsHolte-Hus Efterskole sender den elektroniske tilmelding med U-planer til de søgte ungdomsuddannelsessteder.
AprilDe individuelle samtaler fortsætter.
Maj/juniEleverne modtager besked om optagelse på næste ungdomsuddannelsesforløb.